Terug naar home

Training, coaching en begeleiding

Vandaag de dag is er een grote variatie aan fitnessactiviteiten, óók in het zwembad. Om aan de behoefte en wensen van de klant te voldoen, is er steeds meer vraag naar goede instructeurs binnen de aquasport. Van de huidige zwemonderwijzer wordt behalve gedegen zwemles geven ook verwacht dat hij/zij als een goede aquasport-instructeur zou kunnen optreden. Gezien de huidige ontwikkelingen waarbij belangrijke factoren een rol spelen bij het slagen van een goede aquasportles, moet een docent over diverse eigenschappen beschikken. Op kunnen treden als coach, begeleider, stimulator en zo een bindende kracht zijn voor het bedrijf zijn enkele voorbeelden.

Om beter in te kunnen spelen op de trends, immers de verwachting van de klant wordt steeds hoger, zouden zwembaden meer om zich heen moeten kijken. Entertainment, variatie én kwaliteit is wat men zoekt! Dit is de reden waarom ik mij aanbied als ondermeer aquasport-instructrice en trainer daarin. Mijn opleiding, ervaring in zowel zwembad als in sportschool, en last but not least mijn passie voor muziek en bewegen, ook in water, vormen een uitstekende basis om mijn doel te bereiken. Creativiteit, het boeien en stimuleren tot bewegen en het optimale uit een les halen horen daar ook bij.

Mijn doelstelling is om aquasport-instructeurs 'weer' enthousiast te maken en hierin te begeleiden. Het verzorgen van een veilige, afwisselende en plezierige les die in- en ontspannend wordt ervaren door de deelnemer betekent een goede les en dit genereert meer bezoekers. Een leuke en interessante les waarbij de klant op een uitdagende manier aan het werk wordt gezet ... door een enthousiaste instructeur! Gedrevenheid, kennis en ervaring en de persoonlijke liefde voor het vak mogen bijdragen tot het leveren van deze prestatie.

In-company training

Als trainer ga ik uit van opgedane vakkennis en -kunde om mensen te helpen. Door het volgen van allerlei congressen, workshops, cursussen en het bijhouden van de laatste (wetenschappelijke) inzichten, hoop ik goed en duidelijk te kunnen adviseren.

Training, coaching en begeleiding Na een observatie en inventarisatie van wat er aan deskundigheid op dit gebied in huis is, en waar vraag naar is, wordt aan de hand hiervan een plan samengesteld. Gericht op de praktijk zullen er bruikbare tips en adviezen gegeven worden. Dit wordt meestal op de eigen locatie gedaan; voordeel hiervan is dat de instructeurs zich 'thuis' zullen voelen, er gewerkt kan worden met de bestaande mogelijkheden binnen de accommodatie en bovendien hoeven zij de deur niet uit. Op maat wordt er individueel gewerkt aan de eigen doelstelling(en) en daarnaast aan die van de accommodatie. Zo kan ook het opzetten van een nieuwe doelgroepactiviteit tot de mogelijkheid behoren, een opfriscursus voor alle aquasport-activiteiten etc.

Meer informatie over:

 
Privacy