Terug naar home

Privacyverklaring

Helmalek.nl bevat een contactformulier. Hier wordt er gevraagd om een aantal persoonsgegevens:

Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om contact met u te kunnen opnemen. De gegevens worden niet verstrekt aan derden.

Om de website te kunnen bezoeken, bent u niet verplicht om uw persoonsgegevens te verstrekken. Contact opnemen zonder persoonsgegevens te verstrekken is niet mogelijk; wel kunt u, in plaats van het contactformulier in te vullen, een (anonieme) e-mail sturen naar helmalek.hl@gmail.com. In dit geval verstrekt u alleen uw e-mailadres.

Als 'betrokkene' in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) heeft u het recht op inzage, correctie en verwijdering van gegevens die over u worden bewaard. Ook heeft u altijd het recht om toestemming voor een bepaalde verwerking in te trekken, en om een klacht te indienen bij de relevante privacytoezichthouder.

Deze website maakt geen gebruik van automatische besluitvorming.

Cookies

Deze website maakt geen gebruik van cookies.

 
Privacy